O NÁS

Časopis TRIEDR vznikl na podzim roku 2016 z iniciativy studentů 3. lékařské fakulty za účelem vytvoření časopisu pro studenty a nejen pro studenty. Jeho hlavní náplní je přinášet informace o studijních i extrakurikulálních akcích a o studentském životě vůbec. Časopis vychází v současné době třikrát za semestr, a to jak v tištěné podobě, tak online. Časopis spolupracuje se studentskými spolky Trimed, IFMSA, jakož i se samotnou fakultou.

KOMIX

ARCHIV

SOCIÁLNÍ SÍTĚ